Samadhan Lab (Panexcell Clinical Lab Private Limited )

HomeMumbai Study CenterSamadhan Lab 

Samadhan Lab


Panexcell Clinical Lab

R-374, TTC MIDC,
Rabale, Navi Mumbai, 
Maharashtra 400701

Phone022 3969 7979 / 9869013179